Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument – profil kierowcy w którym zawate są dane i informacje identyfikacyjne, opisujące osób ubiegających się o wydanie dokumentu prawa jazdy.

OSK w którym kandydat na kierowcę pragnie odbyć kurs prawa jazdy musi otrzymać numer PKK najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu przez Kandydata.

 

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy w Zgierzu, Łodzi i okolicy


Wniosek do pobrania


Wymagane dokumenty

Osoby pełnoletnie:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy lub lekarz uprawniony do wykonywania badań kierowców, koszt 200 zł);
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, analogiczna jak do dowodu osobistego;
 • dowód osobisty

Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia:

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy lub lekarz uprawniony do wykonywania badań kierowców, koszt 200 zł);
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, analogiczna jak do dowodu osobistego;
 • tymczasowy dowód osobisty lub paszport
 • zgodę rodziców lub opiekunów na udział w kursie prawa jazdy

Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku. Do egzaminu natomiast mogą przystąpić miesiąc przed.

 

Wydanie profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

(Źródło Starostów Powiatowe w Zgierzu)

 

Formularz wniosku należy wypełnić (obie strony) i wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Inne informacje:

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące
i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem).
Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

          – przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
                – przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
                – zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami (tj.: Dz.U. z 2015 r., poz 155 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

 

Wydział Komunikacji w Zgierz

95-100 Zgierz, ul. Długa 49

Informacja telefoniczna: 42 2888 345 lub 42 2888 334

Pracownicy Wydziału Komunikacji przyjmują klientów:

– w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8:00 – 15:30

– we wtorek w godz. 8.00 – 16.30

– w piątek w godz. 8.00 – 14.30

 

 

prawo jazdy Zgierz | prawo jazdy Łódź | prawo jazdy Ozorków | prawo jazdy Stryków | prawo jazdy Aleksandrów Łódzki